ร้านอาหารในเขตเทศบาลตำบลบางพระ
25/05/2559
อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบางพระ
02/04/2556
อาคารศูนย์เยาวชน
02/04/2556
สวนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ชายทะเลบางพระ
02/04/2556
ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลตำบลบางพระ
02/04/2556
สระว่ายนำ ที่ออกกำลังกาย
02/04/2556
สนามกีฬา เทศบาลตำบลบางพระ
02/04/2556
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบางพระ
02/04/2556
วัดเขาบางพระ
02/04/2556
วัดบางพระวรวิหาร
02/04/2556
วัดวิเวการาม
02/04/2556
ศาลเจ้าเก่งเยี่ยงไท้โป๊ยเซียนโจ้วซือบางพระ
02/04/2556